Onderhoud

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in ‘een aanvaardbare conditie’ houden of terugbrengen van gebouwen/woningen, verkeersinfrastructuur et cetera.

Lees verder >>

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in ‘een aanvaardbare conditie’ houden of terugbrengen van gebouwen/woningen, verkeersinfrastructuur et cetera.

  • Preventief: ter voorkoming van defecten
  • Correctief: om gebreken te herstellen, na preventief onderhoud
  • Perfectief: om de kwaliteit nog verder te verbeteren
  • Adaptief: om aan de omgeving aan te passen

Soorten onderhoud 

  • Periodiek onderhoud (PO): Onderhoud dat uitgevoerd wordt volgens een bepaald onderhoudsschema. Dit soort onderhoud is vooral controlerend
  • Defect Afhankelijk Onderhoud (DAO): Onderhoud dat uitgevoerd wordt zodra defecten of storingen optreden. Dit onderhoud is herstellend (vervanging of reparatie van defecte onderdelen en/of corrigeren van afstellingen).