Aannemers civiele techniek

De onderstaande lijst geeft de bij onze afdeling aangesloten bedrijven steeds willekeurig (ofwel a-select) weer, waardoor steeds een ander bedrijf bovenaan komt te staan. De reden hiervoor is gelijke kansen te bieden en gunnen.

Naam Adres Postcode Plaats Internet
Jansma en Van Dijk B.V. West 26 9285 WC BUITENPOST www.jansma-vandijk.nl
WMR Rinsumageest B.V. Van Aylvaweg 37 9105 KS RINSUMAGEEST www.wmr.nl
Loon- en Aannemersbedrijf Van der Meulen Noorderend 10 9265 LM SUWALD
Aario B.V. De Trochreed 2 8522 MH TJERKGAAST www.aario.nl
Joost Visser Infra B.V. Innovatielaan 25 8447 SN HEERENVEEN www.joostvisser.nl
Jansma Drachten B.V. De Bolder 1 9206 AM DRACHTEN www.jansma.biz
A. Mous Bestratingen Louwewei 4 8623 XG JUTRIJP
VOF Bouwbedrijf De Jong & De Wal De Seize 9 9001 XT GROU www.dejongdewal.nl
Cnossen Infra B.V. Smidsstraat 5a 8601 WB SNEEK www.cnosseninfra.nl
Beton- en aannemersbedrijf Veenstra B.V. Joost Wiersmaweg 5 9258 CC JISTRUM www.veenstrabv.nl
Jac. Knol Beton,- Waterbouw & Heiwerken B.V. It Patroan 5 8491 PK AKKRUM www.knol-akkrum.nl